Om- & tillbyggnation

Vi har många års erfarenhet av tillbyggnation på hus. Vi hjälper till från startskedet med planering och ritning till det slutliga resultatet.

tillbyggnad tillbyggnad
tillbyggnad

Kallur Bygg AB | Gamla berget 60 | 791 61 Falun
Tel: 070 - 591 74 99
e-post: info@bpkbygg.com