Renovering

Vi utför arbeten som byte av ytterdörr till total renovering. För oss är alla jobb intressanta - inget jobb är för litet.

snickare

Kallur Bygg AB | Gamla berget 60 | 791 61 Falun
Tel: 070 - 591 74 99
e-post: info@bpkbygg.com